12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT (225/17)

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT (225/17)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 12.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Konkurs nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17. Ogłoszenie opublikowane przez...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 12.2.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.Konkurs nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-225/17. Ogłoszenie opublikowane przez…