12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT (245/18)

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT (245/18)

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18 w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura...

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-245/18 w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura…