12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT(309/19)

12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego / 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT(309/19)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT. Konkurs nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs w ramach poddziałania 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT. Konkurs nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursu. Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…