12.3 Działania informacyjne i promocyjne (3)

12.3 Działania informacyjne i promocyjne (3)

Ogłaszamy nabór i wzywamy do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 realizowanych w 2018 r. w ramach Działania 12.3 Działania informacyjne i...

Ogłaszamy nabór i wzywamy do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 realizowanych w 2018 r. w ramach Działania 12.3 Działania informacyjne i…