13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – wsparcie skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych...

Instytucja Zarządzająca RPO WL 2014-2020 – Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 13.1 Infrastruktura ochrony zdrowia – wsparcie skierowane wyłącznie do podmiotów leczniczych ujętych…