2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.1 Elektroniczna administracja (1)

2.1 E-administracja i otwarte zasoby / 2.1.1 Elektroniczna administracja (1)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie...

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie…