2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza (1)

2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza (1)

Nabór nr. RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi - Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek

Nabór nr. RPMA.02.01.01-IP.01-14-071/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi – Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek