2.1 Wsparcie instytucji (2)

2.1 Wsparcie instytucji (2)

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w działaniu 2.1 Wsparcie instytucji

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (POPT) ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w działaniu 2.1 Wsparcie instytucji