2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (306/19)

2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (306/19)

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Wezwanie dotyczy projektu pn. „Rozbudowa systemu...

Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wzywa do złożenia wniosku z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Wezwanie dotyczy projektu pn. „Rozbudowa systemu…