2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-219/18

2.1 Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie nr RPSW.02.01.00-IZ.00-26-219/18

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru jest projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w...

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym. Przedmiotem naboru jest projekt pozakonkursowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w…