2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (tryb pozakonkursowy, projekty przygotowawcze)

2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych (tryb pozakonkursowy, projekty przygotowawcze)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 48 ust. 1...

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 48 ust. 1…