2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (4)

2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (4)

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski...

Ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski…