2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (7)

2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy (7)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego. Wezwanie zostało ogłoszone w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego. Wezwanie zostało ogłoszone w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego…