2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (22)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (22)

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.06.2018 do 16.07.2018 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2018 r. Miejsce składania wniosków Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w form..

PLANOWANY data naboru wniosków od 04.06.2018 do 16.07.2018

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć do IP w formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) – konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny będący organem prowadzącym (z wyłączeniem szkół prowadzonych przez ministrów) szkoły realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń

Celem konkursu jest wdrożenie w każdym województwie co najmniej dwóch szkół ćwiczeń, zgodnie z opracowanym „Modelem szkoły ćwiczeń”, a tym samym udzielenie wsparcia nauczycielom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe uczniów.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin Konkursu

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen (PDF 901 KB)

Załączniki do regulaminu konkursu

Ogłoszenie o konkursie – regulamin wraz z załącznikami

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 43 127 908,80 PLN

W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają dwa projekty dla każdego z 16 województw.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 347 747,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin_konkursu_szkola_cwiczen (PDF 901 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 214 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: konkurs.szkolacwiczen@men.gov.pl

Linki

Informacje dotyczące niniejszego konkursu są publikowane na stronie IOK

https://efs.men.gov.pl/