2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (23)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (23)

Instytucja Pośrednicząca PO WER w Ministerstwie Edukacji Narodowej wezwała do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II zaplanowanego do realizacji w ramach...

Instytucja Pośrednicząca PO WER w Ministerstwie Edukacji Narodowej wezwała do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego koncepcyjnego pt.: Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II zaplanowanego do realizacji w ramach…