2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (25)

2.10 Wysoka jakość systemu oświaty (25)

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.10.2018 do 12.11.2018 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2018 r. Miejsce składania wniosków W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wn..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.10.2018 do 12.11.2018

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/18

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest podmiot publiczny lub niepubliczny posiadający doświadczenie w tworzeniu multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych, w tym dostępnych dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności, spełniających standard WCAG 2.0. Doświadczenie będzie potwierdzone dokonaniami z ostatnich 5 lat w wyżej wymienionych dziedzinach (minimum 10 multimedialnych i interaktywnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów szkół kształcących na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wskazanych w kryterium w ciągu ostatnich 5 lat), w tym minimum jeden materiał spełniający standard WCAG 2.0).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest opracowanie 10 125 e-materiałów dydaktycznych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, do następujących przedmiotów:

przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia),

humanistycznych (język polski, historia, filozofia, wiedza o społeczeństwie),

matematyki i informatyki.

Kryteria wyboru projektów

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Załączniki do regulaminu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

70 875 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 2 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (o charakterze wdrożeniowym), jest dostępny pod adresem https://sowa.efs.gov.pl/Wzory-dokumentow

Wzór umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

konkurs.ematerialy@men.gov.pl

Linki

www.efs.men.gov.pl