2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (1)

2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (1)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursnr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/17 na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkursnr POWR.02.02.00-IP.09-00-002/17 na realizację projektu mającego na celu powołanie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności).