2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa

2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa, mający na celu...

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.13 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej samorządu województwa, mający na celu…