2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji (2)

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji (2)

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej