2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji

2.13 Przejrzysty i spójny Krajowy System Kwalifikacji

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.04.2016 do 23.05.2016 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu II kwartał 2016 Miejsce składania wniosków Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Al. J. Ch...

PLANOWANY data naboru wniosków od 22.04.2016 do 23.05.2016

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

II kwartał 2016

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytut Badań Edukacyjnych

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomieadministracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacjei zapewniających jakość nadawania kwalifikacji

Kryteria wyboru projektów

tryb pozakonkursowy

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

43 480 000

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

43 480 000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek powinien zostać złożony do Instytucji Pośredniczącej na obowiązującym formularzu dostępnym w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy (PDF 1 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

Punkt informacyjny:

infoPOWER@men.gov.pl

Przejdź na stronę ogłoszenia