2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (3)

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (3)

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.04.2017 do 04.05.2017 Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2017 Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej 00-918 Warszawa al. J. Ch. Szucha..

AKTUALNY data naboru wniosków od 06.04.2017 do 04.05.2017

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej

00-918 Warszawa

al. J. Ch. Szucha 25

Sposób składania wniosków

w formie elektronicznej w systemie SOWA

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt pozakonkursowy wdrożeniowy pt.: Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kryteria wyboru projektów

Tryb pozakonkursowy

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

1.200.000

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1.200.000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

nie dotyczy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 507 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie (PDF 615 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

nie dotyczy

Pytania i odpowiedzi

infoPOWER@men.gov.pl

Linki

www.efs.men.gov.pl