2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (6)

2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie (6)

Ministerstwo Edukacji Narodowej 16 maja 2019 r. ogłosiło konkurs pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) nr...

Ministerstwo Edukacji Narodowej 16 maja 2019 r. ogłosiło konkurs pn. Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II) nr…