2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (12)

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (12)

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej