2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (16)

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (16)

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej