2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (20)

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (20)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2019 do 23.07.2019 Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa. Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu IV kwartał 2019 r. Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-9..

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.06.2019 do 23.07.2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/19

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP oraz posiadające doświadczenie określone w kryterium dostępu nr 2 i dysponujące zespołem określonym w kryterium dostępu nr 3 (patrz podrozdział 4.1.2 regulaminu).

Beneficjent posiada doświadczenie w prowadzeniu dużych badań ilościowych o zbliżonym charakterze do badań przewidzianych w projekcie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania jednego projektu, którego przedmiotem będzie przeprowadzenie drugiej i trzeciej rundy monitorowania losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych z wykorzystaniem rozwiązań wypracowanych w ramach dwóch projektów pozakonkursowych IBE.

Kryteria wyboru projektów

ogłoszenie o konkursie

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

9 000 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

9 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie konkursu.