2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (9)

2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki (9)

AKTUALNY data naboru wniosków od 18.10.2016 do 17.11.2016 Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu I kwartał 2017 Miejsce składania wniosków Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 0..

AKTUALNY data naboru wniosków od 18.10.2016 do 17.11.2016

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2017

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa

Sposób składania wniosków

W formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawnionych do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1: Forum na rzecz partnerów społecznych w ramach działania 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, w typie projektu Wdrożenie mechanizmów strategicznych współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającej się gospodarki

Kryteria wyboru projektów

TRYB POZAKONKURSOWY

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

18 500 000

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

18 500 000

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Nie dotyczy – tryb pozakonkursowy

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego o charakterze konkcepcyjnym (PDF 507 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (PDF 615 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

NIE DOTYCZY – TRYB POZAKONKURSOWY