2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (6)

2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego (6)

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, wznawia konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-006/17 na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych, Działanie 2.19...

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, wznawia konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-006/17 na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych, Działanie 2.19…