2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (6 nabór)

2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej (6 nabór)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 48 ust....

Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 48 ust….