2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie (4)

2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie (4)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił konkurs w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca - życie W ramach naboru można...

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił konkurs w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.2 Działania na rzecz równowagi praca – życie W ramach naboru można…