2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP (5)

2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP (5)

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe...

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2.1: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.1: Modele biznesowe…