2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (pozakonkursowy) VIII nabór

2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego / 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (pozakonkursowy) VIII nabór

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa dla Działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie...

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa dla Działania 2.3 "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego" ogłasza nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Poddziałania 2.3.1 "Cyfrowe udostępnienie…