2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców (1)

2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.5 Design dla przedsiębiorców (1)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców -zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.5:Design dla przedsiębiorców -zgodnie z zapisami Programu Rządowego Dostępność Plus 2018 – 2025.