2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (13)

2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (13)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/17 na realizację szkoleń kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Prac.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.04.00-IP.03-00-006/17 na realizację szkoleń kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Prac.