2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/19

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego / 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg. Konkurs nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/19

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg (1 typ...

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg (1 typ…