2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (5)

2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji / 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB (5)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako partner MR w Działaniu 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałaniu 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Granty na dizajn” w ramach II osi...

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako partner MR w Działaniu 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałaniu 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Granty na dizajn” w ramach II osi…