2.5 Skuteczna pomoc społeczna (13)

2.5 Skuteczna pomoc społeczna (13)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-018/18 „Działania edukacyjne na rzecz osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych obejmujące specjalizację z zakresu...

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-018/18 „Działania edukacyjne na rzecz osób kierujących schroniskami dla osób bezdomnych obejmujące specjalizację z zakresu…