2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, program Republika Czeska – Polska

2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia, program Republika Czeska – Polska

Nabór projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska, w ramach 2. osi priorytetowej „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”

Nabór projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w ramach 2. osi priorytetowej „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”