2. Transport i Mobilność, program Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska

2. Transport i Mobilność, program Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia-Polska

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.10.2017 do 14.12.2017 Program Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020 Oś priorytetowa II - Transport i Mobilność Informacje o naborze Termin rozstrzygnięcia konkursu drugie półrocze 2018 r. Miejsce składani..

AKTUALNY data naboru wniosków od 19.10.2017 do 14.12.2017

Program Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2014-2020
Oś priorytetowa II – Transport i Mobilność

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

drugie półrocze 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Interreg V A

Ernst-Thälmann-Str. 4

D – 17321 Löcknitz

Tel.: +49 39754 529-15/-20

Fax: +49 39754 52929

E-mail: info@interreg5a.net

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu eMS. Po przekazaniu wniosku za pośrednictwem systemu elektronicznego eMS należy wniosek wydrukować, podpisać i przekazać w terminie na adres WS:

Wspólny Sekretariat Interreg V A

Ernst-Thälmann-Str. 4

D – 17321 Löcknitz

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej
  • stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe
  • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji w (jakościową) likwidację deficytów w transgranicznej sieci drogowej,
  • działanie na rzecz otwarcia nowych bądź poprawy istniejących połączeń promowych,
  • koncepcje przygotowujące wyżej wymienione działania,
  • procesy planowania i uzgadniania mające na celu poprawę istniejących i tworzenie nowych transgranicznych połączeń transportowych

Kryteria wyboru projektów

Są dostępne są na oficjalnej stronie programu

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

W ramach naboru: 2,7 mln euro

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Pakiet informacji o konkursie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Informacje o wniosku i wskazówki jego wypełniania

Wzór umowy o dofinansowanie

n/d

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura skargowa opisana jest w rozdziale 2.7 Podręcznika dla wnioskodawców i beneficjentów

Pytania i odpowiedzi

Wspólny Sekretariat Interreg V A

Tel.: +49 39754 529-15/-20

Fax: +49 39754 52929

E-mail: info@interreg5a.net

Informacje udzielane są zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim.

Linki

Strona programu