3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR (1)

3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR (1)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska,...

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska,…