3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (12)

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (12)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza – w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – konkurs nr...

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza – w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym – konkurs nr…