3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP / 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT (223/17)

3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP / 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT (223/17)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego. Konkurs nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17 (RIT Subregionu...

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego. Konkurs nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17 (RIT Subregionu…