3.2 Drogi / 3.2.2 Drogi lokalne (1)

3.2 Drogi / 3.2.2 Drogi lokalne (1)

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III...

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III…