3.2 Drogi / 3.2.2 Drogi lokalne (2)

3.2 Drogi / 3.2.2 Drogi lokalne (2)

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi...

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi…