3.2 E-zdrowie (2)

3.2 E-zdrowie (2)

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie. Konkurs nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza nabór w ramach Osi Priorytetowej 3 Cyfrowy Region, Działanie 3.2 E-zdrowie. Konkurs nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18 Ogłoszenie opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.