3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

3.2 Efektywność energetyczna / 3.2.5 Efektywność energetyczna – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURSNr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 OGŁASZA KONKURSNr RPLB.03.02.05-IZ.00-08-K01/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego…