3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs: ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 na składanie...

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs: ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty nr: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 na składanie…