3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (V nabór)

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej (V nabór)

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.