3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.08.2016 do 30.11.2016 Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach ..

PLANOWANY data naboru wniosków od 29.08.2016 do 30.11.2016

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

czerwiec 2017

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

ul. Syreny 23

01-150 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.

Sposób składania wniosków

Do przygotowania wniosku o dofinansowanie służy Generator wniosków o dofinansowanie, który zostanie udostępniony pod adresem http://generator.cppc.gov.pl/.

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w jednej z następujących form:

  • elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej CPPC lub
  • na nośniku elektronicznym, osobiście lub przesyłką rejestrowaną w siedzibie Instytucji Organizującej Konkurs

Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowalnym certyfikatem.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

  • organizacje pozarządowe
  • partnerstwa organizacji pozarządowych z JST
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
  • instytucje publiczne z obszaru nauki
  • instytucje publiczne z obszaru edukacji
  • instytucje publiczne z obszaru kultury
  • szkoły wyższe
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Kryteria wyboru projektów

Formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów (PDF 251 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych projektu, z czego 84,63 % stanowią środki UE (EFRR), a 10,37 % stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

124 211 127,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 266 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 872 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 828 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje na temat ścieżki odwoławczej zostały opisane w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy:

konkurs3.2-pytania@cppc.gov.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową są dostępne na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa.