3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia – Nr naboru RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18

3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia – Nr naboru RPPK.03.02.00-IZ.00-18-003/18

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w...

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w…