3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (3)

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek (3)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 3 w 2017r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 3 w 2017r. na dofinansowanie projektóww ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.